Tilbake
Ketil Hustad
Mari Vold
Mari Vold

Historien bak smaken - Kystopplegg grunnskole

I Trøndelag bugner det av smakfulle marine råvarer.  Forfatter Kari H. Bachke Andresen som har skrevet «Velkommen av havet- mer enn en kokebok». Boka er for dem som også vil ha "historien bak smaken". I boka følges sju marine arter fra deres oppvekstområder, via fisker til tre kokker fra Rica Nidelven som lager ulike retter med tilhørende oppskrifter.

Prosjektet setter søkelyset på skolens egen nærmiljø, på lokale sjømattradisjoner og på hva slags opplegg skolen selv kan utvikle om dette temaet. Hvert prosjekt utvikles i tett dialog med skoleledelse og prosjektleder Kari Bachke Andresen.

Lærerveiledning

Om undervisningsopplegget

Et undervisningsopplegg for kystskoler ble utviklet av Kari H. B. Andresen i samarbeid med Stokksund oppvekstsenter og Den kulturelle skolesekken i Sør- Trøndelag Fylkeskommune i 2014 og er seinere benyttet ved mange skoler.

Gjennom undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med arter de har i sitt nærmiljø, hvorfor de trives der de gjør, hvordan de høstes og hvordan de kan brukes til å lage spennende og gode retter.

De enkelte skolene tar aktiv del i planleggingen og utformingen av sine opplegg, og bruker erfaringer fra pilotprosjektet som et rammeverk.

I opplegget fokuseres det på å få fram tidslinja fra fortid, nåtid og framtid!

Elevene involveres i arbeidet med å få oversikt over lokale marine arter som brukes som mat og hvem som kan noe om dette. Sammen med interesserte foreldre og lokale ressurspersoner treffes de for å sette kunnskap om arter og spor etter tidligere aktivitet knyttet til marin ressursutnyttelse i nærområdet på det marine kartet.

Ut i fra skolenes ønsker, arter i nærområdet, muligheter for samarbeid med næringsliv og ressurspersoner lages et faglig opplegg, hvor lokale krefter i stor grad involveres. Gjennom dette opplegget legges det opp til en dag hvor elevene får bli med å høste råvarer, f.eks. bli med å trekke teiner etter krabber eller fiske, dykke etter skjell, sanke skjell i fjæra og besøke oppdrettsanlegg for laks. Neste dag følger elevene sine råvarer videre til kjøkkenet hvor de får lage deilig sjømat veiledet av en profesjonell kokk. Sjømaten serverer de på sjømatlunsj hvor gode hjelpere og andre gjester inviteres.

Elevene skal bli utfordret på nye smaker, opplevelser og muligheter.

Flere kystskoler har benyttet undervisningsopplegget i sin nærmiljøuke.

Da har de tatt med flere elever og laget et tilbud som har gått over flere dager. Ekstra planlegging og kostnader har de selv måtte skaffe.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Prosjektleder Kari Bachke Andresen
  • Produsent: Kari Helene Bachke Andresen i samarbeid med Ketil Hustad, STFK
  • I samarbeid med: Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune
  • Idé/opplegg: Kari Helene Bachke Andresen

Om kunstner / utøver / gruppe

Kari Helene Bachke Andresen er biolog fra Norges teknisk-naturviten­skaplige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun har en allsidig bakgrunn med erfaring fra marine næringer, tverrfaglig forskning og forvaltning. Hun har i en årrekke jobbet med marine utviklings­prosjekter og vært prosjektleder for flere av disse.

Publikumskommentarer