trondelag

For kulturkontakten

Kultur-tur

Kultur-tur

Tiltaket «På kultur-tur med DKS» har som mål å gjøre kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle skoleelever i fylket. Tiltaket gjelder for besøk utenfor egen kommune og i skoletiden.

Last ned programfoldere for dette skoleåret

Last ned programfoldere for dette skoleåret

Her finner du programomtale av hele tilbudet som vi sender ut skoleåret 2016/17: et tilbud for grunnskole og et for videregående skoler.

Tildelingsbrevene fra departementet 2015/16

Sør-Trøndelag er tildelt kr 11 879 089,- for Den kulturelle skolesekken i 2015. Les tildelingsbrevene fra 19.06.2015 og 06.10.2015 her. 

Kulturkontaktens ansvar og oppgaver

Som skolens kulturkontakt har den en ansvarsfull og spennende oppgave. Her kommer en oversikt over de oppgaver vi forventer at en kulturkontakt skal løse i DKS.