trondelag

For utøvere og produsenter

Om honorarsatser i DKS

KS samarbeider med fylkeskommunene om en prosess som skal lede mot at KS kan forhandle samlet på vegne av fylkeskommunene om framtidige vilkår og honorarsatser i Den kulturelle skolesekken.

Nødvendige avklaringer mellom KS og fylkeskommunene vil nødvendigvis ta noe tid. I påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med berørte parter, anbefales det at fylkeskommunene oppjusterer sine honorarsatser for oppdrag gjennom DKS.

Felles innmelding for DKS Trøndelag

Felles innmelding for DKS Trøndelag

Dersom du har programforslag til Den kulturelle skolesekken kan du melde det inn i dette skjemaet: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4727809&sid=mIohbpnBCC

Innmeldingsfrist for skoleåret 2018-2019 er 1.november, men vi tar imot innmeldinger hele året.

SEASNSE i Volda - en arena for kompetanse utvikling for utøvere og produsenter

SEASNSE i Volda - en arena for kompetanse utvikling for utøvere og produsenter

Vi oppfordrer kunstnere og produsenter som vil jobbe prosjekt for DKS til å se på tilbudet kompetansesenteret SEANSE har å tilby. Kunstnerukene SEANSE arrangerer er til for å få både enkeltpersoner og grupper som arbeider med en idé om en kunstproduksjon for barn eller unge kan samles for å få veiledning. Der kan kunstnere jobbe med ideene om kunstverk i egne rom og jobbe sammen med andre deltakere. Kunstnere og kompani innen alle sjangre er velkommen til å søke seg til arbeiduker når de arrangeres

Om innmelding av programforslag til DKS Sør-Trøndelag

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever i Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag? Her får du en oversikt over tidsplanen for programarbeidet i Sør-Trøndelag

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim kommunale kulturskole har fra 01.08.2008 hatt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune. Til utøvere: Programforslag m.m rettes direkte til Trondheim kommune. Trondheim har samme frist for programinnmelding: 1. desember