Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
 
Skjetlein videregående skole
Postadresse: , 7083 Leinstrand
Besøksadresse: , 7083
Telefon: 72 59 47 00
Kontaktperson:Unni Kristin Søbstad, 72813637, 90107798, unni.kristin.sobstad@stfk.no
Produksjonsliste
Program
Skjetlein videregående skole
Viser 2 hendelser
Mandag 25. september. 2017
Musikk • Varighet: 45 minutter
Spillested: Skjetlein videregående skole
12:00
Skjetlein videregående skoleVG1, VG2, VG3285 deltakere
Onsdag 25. april. 2018
Scenekunst • Varighet: 2t 40min
Spillested: Trøndelag Teater
11:30 - 14:30
Malvik videregående skoleVG1, VG2, VG360 deltakere
Meldal videregående skoleVG1, VG2, VG326 deltakere
Skjetlein videregående skoleVG1, VG2, VG3305 deltakere
Thora Storm videregående skoleVG1, VG2, VG395 deltakere