Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
 
Holtålen
Postadresse: Ålen, 7380 Ålen
Besøksadresse: Ålen, 7380
Kontaktperson:Pancho Panchev, 72417650, 47273929, pancho.panchev@holtalen.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Holtålen
Viser 14 hendelser
Onsdag 30. august. 2017
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)
kl ? Avlyst
Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn- deltakere

Skolen avlyser: 5-7 trinn har leirskole.1-4 trinn har onsdagsfri. (Skulle vært onsdag 30. august)

Onsdag 30. august. 2017
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Hov skole
09:00
Hov skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn50 deltakere

1-4 trinn har onsdagsfri. SFO inviteres + de eldste elevene fra barnehagen.

Fredag 15. september. 2017
Musikk • Varighet: 35 min.
Spillested: Røros skole
10:00
Hov skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn59 deltakere
Røros skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn88 deltakere

Hov skole kommer til Røros.

Onsdag 27. september. 2017
Visuell kunst • Varighet: 180 min
Spillested: Hov skole
09:00 - 12:00
Hov skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Torsdag 28. september. 2017
Visuell kunst • Varighet: 180 min
Spillested: Hov skole
09:00 - 12:00
Hov skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Mandag 2. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 180 min
Spillested: Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)
09:00 - 12:00
Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Tirsdag 14. november. 2017
Scenekunst, Musikk • Varighet: 60
Spillested: Røros Storstuggu
12:30 - 13:30
Hov skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn59 deltakere
Røros skole10. trinn, 8. trinn119 deltakere
Tirsdag 6. mars. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)
12:00 - 12:35
Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn20 deltakere
Tirsdag 6. mars. 2018
Litteratur, Musikk • Varighet: 35 minutt
Spillested: Hov skole
09:00 - 09:35
Hov skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn59 deltakere
Fredag 9. mars. 2018
Musikk • Varighet: 37 minutter
Spillested: Hov skole
12:30
Hov skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn59 deltakere
Mandag 19. mars. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Hov skole
12:30
Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn43 deltakere
Hov skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn109 deltakere

Begge skolene kommer til Rallaren i Hovet.

Onsdag 18. april. 2018
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min.
Spillested: Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)
12:00 - 13:30
Haltdalen oppvekstsenter (tidl. Grøt skole)5. trinn, 6. trinn, 7. trinn23 deltakere
Torsdag 19. april. 2018
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min.
Spillested: Hov skole
09:00 - 10:30
Hov skole7. trinn14 deltakere
12:00 - 13:30
Hov skole6. trinn19 deltakere
Fredag 20. april. 2018
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min.
Spillested: Hov skole
09:00 - 10:30
Hov skole5. trinn17 deltakere